LPT TAISYKLĖS

1. APIE

1.1. Šiose Taisyklėse įtvirtinamos “LPT” (sutr. Lojalumo Programos Taškai) taisyklės bei naudos, kurios suteikiamos Jums tapus “LPT” nariu. Šios Taisyklės yra taikomos visiems “LPT” nariams, jiems naudojantis https://zvejonys.lt interneto tinklapiu.
1.2. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų, kaip interneto puslapio naudotojo ir SPORTINĖS ŽŪKLĖS KLUBAS “ŽVEJONYS”, kaip interneto tinklapio https://zvejonys.lt valdytojo.
1.3. Klientams, kurie nėra “LPT” nariai (nesinaudoja sukauptais LPT) šios taisyklės nėra taikomos.
1.4. LPT anuliuojasi per 365 kalendorines dienas.
1.5. Atsiskaičius visais LPT,  LPT lygis tampa pradiniu, t.y., pirmu.
1.6. Tapdami “LPT” nariais jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių, naudodamiesi “LPT” teikiamomis naudomis.

 

2. Sąvokos

2.1. Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:
2.2. Paskyra – interneto svetainėje https://zvejonys.lt Kliento sukurta paskyra.
2.3. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja ŽVEJONYS.LT savarankiškai, kai Klientas pažeidžia Pirkimo – pardavimo taisykles, šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas ŽVEJONYS.LT. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė naudotis ir „LPT“ teikiamomis naudomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.
2.4. „LPT“ – ŽVEJONYS.LT el. parduotuvės vykdoma klientų lojalumo programa (Sutr. Lojalumo programos Taškai), kuri skirta ir kuria gali naudotis tik registruoti ŽVEJONYS.LT klientai, išleidę 40 Eur ir daugiau ŽVEJONYS.LT el. parduotuvėje.
2.5. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą ŽVEJONYS.LT.
2.6. Privatumo politikapuslapio privatumo politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą ŽVEJONYS.LT puslapyje.
2.7. „LPT“ Narys – klientas, kuriam galioja „LPT“ Taisyklės.
2.8. “LPT” Taisyklės –  šios “LPT” taisyklės.
2.9. ŽVEJONYS.LT – Sportinės žūklės klubas „ŽVEJONYS“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti asociacija, juridinio asmens kodas: 125092655, juridinis adresas: Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, Lietuvos Respublika. Ji administruoja ŽVEJONYS.LT interneto tinklapį bei parduoda savo produktus ir paslaugas;
2.10. Interneto puslapis – interneto svetainė/puslapis/tinklalapis pasiekiama https://zvejonys.lt adresu.

3. ”LPT” nariams teikiamos naudos

3.1. LPT nariu tampama automatiškai, “Zvejonys.lt” el. parduotuvėje už pirkinius išleidus 30 ir daugiau Eur.
3.2. Tapdamas “LPT” nariu Jūs įgyjate teisę reguliariai gauti ŽVEJONYS.LT teikiamas papildomas naudas;
3.3. Pateikiamų naudų sąrašas nėra baigtinis ir nuolat yra papildomas;
3.3. “LPT” suteikiama:

 JŪS GAUNATE
Užsiregistravote puslapyje 150 LPT
Pirkote 1 išleistas Eur = 10 LPT
+ Perkate pirmą kartą 100 LPT (vienakartinai)

Jūsų gimtadienio proga1

1000 LPT!

Rekomendavote mus2

2000 LPT
+
kiekvienai kitai rekomendacijai 1800 LPT papildomai
Prisijungėte prie savo paskyros 15 LPT (Daugiausiai 30 LPT/parai)
Teigiamai atsiliepėte apie prekę/-es mūsų puslapyje  700 LPT
+
kiekvienam kitam, teigiamam atsiliepimui   350 LPT papildomai

Atsiuntėte mums įdomią istoriją3

1800 LPT

1 – Norint gauti gimtadienio LPT – turite nurodyti savo gimatadienio datą savo paskyroje;
2 – rekomendavus per savo paskyroje automatiškai sugeneruotą rekomendacijos nuorodą. LPT užskaitomi tik po sėkmingo, rekomenduotos/-ų prekės/-ių užsakymo įvykdymo.
3 – Atsiuntus mums savo istoriją su įsigyta iš mūsų preke/-ėmis. Istorija privalo būti ne mažesnė, nei 1000 žodžių ilgio. Pasiliekame teisę Jūsų istoriją, Jūsu vardu, talpinti į mūsų blog’ą (naujienas).

3.4. LPT lygiai ir naudos:

LPT LYGIS TURITE APSIPIRKTI UŽ, Eur.
GALITITE ATSISKAITYTI SU LPT IKI
1 40 1% (nuo bendros krepšelio sumos)
2 240 10% (nuo bendros krepšelio sumos) + 1.5x daugiau LPT
3 330 20% (nuo bendros krepšelio sumos) + 2x daugiau LPT
VIP 600 30% (nuo bendros krepšelio sumos) + 2.5x daugiau LPT

3.5. Priminimai apie sukauptų/suteiktų LPT likutį ir jų pabaigą el. paštu;
3.6. Individualūs sveikinimai (gimtadienio, švenčių metu).